Nadace Křižovatka jako jediná v ČR již od roku 1995 pomáhá dětem ohroženým „Syndromem náhlého úmrtí kojenců“. Doufáme, že díky monitorům dechu, na které jsme přispěli, se jich podaří zachránit co nejvíce.